גלריית וידאו

אלכוהול- מיתוסים מול עובדות

קטע מתוך תאטרון דוקומנטרי בנושא אלכוהול בקרב בני נוער

אלכוהול ואלימות

קטע מתוך תאטרון דוקומנטרי בנושא אלכוהול בקרב בני נוער

סכנות ברשת

קטע מתוך תאטרון דוקומנטרי בנושא סכנות ברשת

קשר השתיקה

קטע מתוך תאטרון דוקומנטרי בנושא קשר השתיקה

קבלת השונה

תיאטרון דוקומנטרי העוסק בקבלת השונה

בחירות נכונות

תיאטרון דוקומנטרי - סצנה בנושא מיניות

תיאטרון נגיעות 052-2989744
t.negiot@gmail.com