שיתופי פעולה

עיריות בכל הארץ

אנו נמצאים בקשר מתמיד עם עיריות בכל הארץ. וביחד עם אחראי/ת תרבות עירוני מנסים לקדם את הנוער לכיוון הנכון.

שפ"י - שרות פסיכולוגי ייעוצי

אנו מציגים את הפעילות שלנו ומשמשים כלי חינוכי וייעוצי בסמינר עמיתים ועיר ללא אלימות שמקיים שפ"י בכל רחבי הארץ.

מצילה

תכנית מצילה הינה תכנית למניעת התנהגויות חריגות בקר ילדים ובני נוער. בתוכנית מקדמת מפגשים להורים בנושאים שונים , לבני נוער, למדריכים ולצוותי החינוך בבתי הספר ובישובים. במהלך השנה מתקיימות הרצאות, סדנאות המאפשרות רכישת כלים להתמודדות עם מצבים סיכונים. התוכנית פועלת בשיתוף המשרד לביטחון פנים, מחלקות המועצה, בתי הספר וגורמים נוספים.

הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

הרשות החלה לפעול בחודש פברואר 2018, ומאגדת בתוכה את גופי המשרד אשר פועלים בתחום המניעה הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול, אגף מצילה, תכנית 'עיר ללא אלימות' ומערכי האכיפה העירוניים. בראש הרשות עומד תא"ל במיל' דני שחר.
תיאטרון נגיעות 052-2989744
t.negiot@gmail.com